Επανέκδοση Iron Maiden σε picture LP

Σε τέσσερα στάδια θα επανακυκλοφορήσουν τα 8 πρώτα albums των Iron Maiden, σε μορφή picture LP, ιδανικά για όλους εμάς τους συλλέκτες.

Στις 15 Οκτωβριου, τα “Iron Maiden”, “Killers”, “The Number of the Beast” και “Piece of Mind” το Νοέμβριο, ακολουθολούμενα από τα “Powerslave”, “Life After Death”, “Somewhere in Time” και “Seventh Son of the Seventh Son” τον Ιανουάριο και Φεβρουάριου του επόμενου έτους.

151