ΚΡΙΤΙΚΕΣ

TERMINUS: “The Reaper's Spiral”

Οτιδήποτε μουσικού ύφους βγαίνει από το “Νησί” (όπου “Νησί” βλέπε τον ευρύτερο χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου) τείνει να σέβεται την μουσική ιστορία του εν λόγω χώρου και να μην είναι πατάτα. […]