ΚΡΙΤΙΚΕΣ

TURILLI/LIONE RHAPSODY: “Zero Gravity (Rebirth and Evolution)”

Εν αρχή ήταν το μυθικό συγκρότημα των Rhapsody (Rhapsody of Fire από το 2006), που βασιζόμενο στο ταλέντο τριών φανταστικών μουσικών (Τurilli, Lione και Staropoli) κατάφεραν όχι μόνο να προτείνουν μία διαφορετική πρόταση στο χώρο του power σε σχέση με τα κυρίαρχα τευτονικά συγκροτήματα, αλλά και να θεωρούνται πλέον, μετά από 20 χρόνια, ένα από τα σχήματα-ορόσημα του χώρου. Από κάποια περίοδο και μετά, η μουσική των Rhapsody άρχισε να μην καλύπτει τον Τurilli και ξεκίνησε να ασχολείται με διάφορα projects όπως οι Luca Turilli’ s Dreamquest, ενώ από το 2011 αποχώρησε εντελώς από τους Rhapsody. Τελικά αποφασίζει να κάνει το δικό του συγκρότημα και το ονομάζει Luca Turilli’ s Rhapsody. […]