ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

INTEGRITY

H ακεραιότητα είναι ένα μεγάλο προσόν που λίγοι άνθρωποι μπορούν να αποδείξουν πως κατέχουν σε απόλυτο βαθμό. 304