ΚΡΙΤΙΚΕΣ

GRAND MAGUS: “Wolf God”

Μακρά και λαμπρή η πορεία των Σουηδών metallers οι οποίοι επανακάμπτουν με το ένατο album τους μετά το “Sword Songs” του 2016 το οποίο ήταν μια εξαιρετική καθ’ όλα δουλειά. Και από την αρχή το λέω ότι η επαναφορά τους χαρακτηρίζεται ως σκέτη πυρκαγιά! […]