ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

TRICKY

Ο άγγελος με το βρώμικο πρόσωπο ξανάρχεται από τα μέρη μας, για να μας γυρίσει την πλάτη επί σκηνής, όπως τόσο αγαπάει (και εμείς μαζί του) να κάνει. […]