ΚΡΙΤΙΚΕΣ

ZIVANISHED: “100% Αγνόν Κυπριακόν Ξύλον”

Οι Zivanished εν κάτι τζιέγκενοι που την Λευκωσίαν τζαι παίζουσιν crossover/thrash τζαι νακκουρίν d-beat τζαι γενικά ττοππούζιν. Τραουδούν στα Κυπρέϊκα τζαι κυρίως ξητιμάζουν τους τράουλλους τους παπάδες τζαι τους πολιτικούς αλλά λαλούν τζαι τίποτε για […]