ΚΡΙΤΙΚΕΣ

LOVE.MIGHT.KILL: “2 Big 2 Fail”

Το Nordenham είναι μία μικρή πόλη στα βόρεια της Γερμανίας, όπου οι λιγοστές χιλιάδες των κατοίκων του και το άσημο του ονόματος του δεν προμήνυαν σε τίποτα ιδιαίτερο, ούτε σίγουρα τράβηξαν τα βλέμματα των παρατηρητών για οποιοδήποτε λόγο στο παρελθόν. […]