Ώρες εμφάνισης για SPIRITUAL BEGGARS, ORPHANED LAND και SHADOW GALLERY

Πλούσιο συναυλιακό τριήμερο και πρέπει να είμαστε οργανωμένοι. Ακολουθεί το πρόγραμμα εμφανίσεως των συγκροτημάτων για τις παραπάνω τρεις συναυλίες.

SPIRITUAL BEGGARS + FULL HOUSE BREW CREW + SIX FOR NINE + DRUNK MOTHERFUCKERS (Κύτταρο) 

Doors Open: 19:00
Drunk Motherfuckers: 20:00 – 20:40
Six For Nine: 21:00 – 21:40
Full House Brew Crew: 22:00 – 22:45
Spiritual Beggars: 23:15 – 00:45

ORPHANED LAND + KLONE + BILOCATE + THE MARS CHRONICLES (Fuzz)

Doors Open: 19:00          
The Mars Chronicles: 19:30 – 20:00
Bilocate: 20:15 – 21:00
Klone: 21:15 – 22:00
Orphaned Land: 22:30 – 00:00 

SHADOW GALLERΥ (Featuring D.C. COOPER) + DARK NOVA + WASTEFALL (Κύτταρο)

Doors Open: 19:00
Wastefall: 20:00 – 20:40
Dark Nova: 21:00 – 21:45
Shadow Gallery (Featuring D.C. Cooper):   22:15 – 00:15

71