ΚΡΙΤΙΚΕΣ

KU: “Ganja”

Δεν μπορώ να αντιληφθώ αν η έλλειψη κάποιων στοιχείων είναι μέρος του marketing  για την παρούσα κυκλοφορία, διατηρώντας έτσι το μυστήριο γύρω από τον καλλιτέχνη, αλλά σίγουρα δυσχεραίνει αρκετά το έργο του εκάστοτε αρθρογράφου και κυρίως στη συλλογή στοιχείων. […]