6 Φεβρουαρίου- Πέμπτη

The Membranes, Spinners @ Temple Club (15/18 e) Αθήνα

7 Φεβρουαρίου- Παρασκευή

Vive Le punk rock festival @ An club (17/20 e) Αθήνα
Keiji Haino @ Temple Athens (15/17/20 e) Αθήνα

8 Φεβρουαρίου- Σάββατο

Birdflesh, Progress Of Inhumanity, Βρωμόστομοι @ Temple (8/10 e) Αθήνα
Vive Le punk rock festival @ An club (17/20 e) Αθήνα

11 Φεβρουαρίου- Τρίτη

Mondo Generator @ An Club (17/20/22 e) Αθήνα

14 Φεβρουαρίου- Παρασκευή

VALENTINE’S RANDEZ VOUS” with: Meat Injection, Muth Labben, Τhe Heavy Touch, Infuser @ An Club (5 e) Αθήνα

15 Φεβρουαρίου- Σάββατο

Villagers of Ioannina City @ Tae Kwon Do (13 e) Φάληρο
Leprous, Klone, Maraton @ Fuzz Club (24/26/28 e) Αθήνα
Below The Bottom, Bellum Veritas, Malignant @ An Club (5 e) Αθήνα

22 Φεβρουαρίου- Σάββατο

The Nosferatu, Open Paradise @ Temple club (15/18 e) Αθήνα

28 Φεβρουαρίου- Παρασκευή

Katatonia @ Gagarin 205 (29 e) Αθήνα
John, Μινέρβα @ Temple Athens (13/16 e) Αθήνα